demokrasi


başlık içinde ara
 1. Eski Yunanca bir kelime olup, halkın kendini yönetmesi anlamına gelse de, pratikte, küçük bir topluluğun; aldıkları kararları, medya vb maniplasyon araçları kullanarak, geniş yığınlara onaylattığı yönetim biçimidir.
  Bir yönetim biçiminin demokrasi adını alması için en az aşağıdaki altı ilkenin uygulanması gereklidir;
  1. Siyasal Makamlar Seçimle İş Başına Gelmelidir.
  2. Seçimler Düzenli Aralıklarla Tekrarlanmalıdır ve Birden Çok Siyasal Parti Var Olmalıdır,
  3. Seçimler Güvenli ve Serbest Olmalı, Temsilde Adaleti Gözetmelidir,
  4. İktidar Denetlenebilmesi İçin Çeşitli Kurum ve Mekanizmalar Bulunmalı ve Bunlar Bağımsız Omalıdır.
  5. Muhalefetin İktidar Olma Şansı Mevcut Olmalı, Seçmenler İktidarın Seçimle Değişeceğine İnanmalıdır,
  6. Temel Kamu Hakları Güvence Altına Alınmış Olmalıdır.
  (wolff 03.07.2018 00:00 ~ 08.08.2018 22:43)

siyasal sözlük - 2024

arşiv | duyuru | sitemap | RSS

Siyasal sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

Sohbet ile geliştirilmiştir.