son beğenilen tanımları     
-/#12

genel istatistikler
toplam5
bugün0
dün0
bu ay0
geçen ay0
toplam +1
toplam -0

liberalizm

  Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan ve devletten çok bireyi öne çıkaran bir düşünce sistemidir. Felsefesini John Lock'un "yaşam hakkı, mülkiyet hakkı ve özgürlük" üçlemesinden alır. Mülkiyet hakkı ile muhafazakarlığa, özgürlük anlayışı olarak sosyalizme yakın görülse devlete karşı bireyi öne alması ile ikisinden de uzaklaşır. Günümüzde Batı Demokrasileri veya Çağdaş Demokrasiler olarak bilinen demokratik sistem esas itibarı ile Liberal Demokrasidir. Ekonomik yapısında serbest piyasa yani kapitalizm bulunur.
  (09.02.2020 23:21)

jakobenizm

  Halktan kopuk aydınları tanımlamak için kullanılan terim. Ben bilirim, halk bilmez düşüncesindeki aydınları da anlatır. Kısaca kendi düşüncelerinin, halkın düşüncelerinden daha doğru olduğunu düşünüp bunu tüm halka kabul ettirmeyi düşünen politik akımdır.
  Fransa'da 1789 devriminden sonra egemen olan terör döneminde hüküm süren siyasi parti "Jakobenler" olarak anılır. Bu partinin en ünlü üyeleri Marquis de la Fayette, Mirabeau ve Robespierre'dir. Bu kişiler, karşı devrimlerin ancak devletin zoru ile ortadan kaldırılabileceğini savunmuşlardır.
  Jakobenler sadece Fransa'da değil, Avrupanın başka ülkelerinde de 20 yüzyıla kadar etkili olmuşlardır.
  Türkiye Cumhuriyetini kuranlar içinde bazı aydınlar Jakoben olarak suçlanmışlardır
  (04.07.2018 09:53)

antiemperyalizm

  Anti emperyalizm; emperyalizm karşıtlığını belirtir. Sadece siyasi ve ekonomik bir karşıtlık olmayıp, emperyalizmin kültürel baskılarına ve ele geçirme süreçlerine de bir karşıtlıktır.
  (03.07.2018 00:00)

siyasal sözlük ve amacı

  Siyasal Sözlük; Kamu yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler terimlerinin derli toplu bir arada bulunmasından duyulan eksikliği gidermek için kurulmuştur. Bu konular ile ilgilenen herkesin kullanımına ve terim eklemesine açıktır. Terim eklerken, bir zorunluluk olmamakla beraber kaynak gösterilmesi faydalı olacaktır.
  Ülkemizin yaşadığı olağanüstü koşullarda, fikir ve düşüncelerin çok kısa sürede suç haline dönüştüğü gerçeği karşısında, batı standartlarında düşünce özgürlüğüne sahip bir ülke haline gelene kadar, polemik yaratacak konular silinecek, sözlüğün forum havasına girmesi önlenecektir. Site, yönetici taleplerine açıktır. Yöneticilerin en az yukardaki bölümlerde lisans öğrencisi olması şartı aranacaktır.
  İlgilenenlerin abdullahkokturk@gmail.com adresine yazmaları rica olunur.
  (03.07.2018 00:00)

sözlük hakkında sık sorulan sorular

  Siyasal Sözlük ve Amacı
  Siyasal Sözlük; Kamu yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler terimlerinin derli toplu bir arada bulunmasından duyulan eksikliği gidermek için kurulmuştur. Bu konular ile ilgilenen herkesin kullanımına ve terim eklemesine açıktır. Terim eklerken, bir zorunluluk olmamakla beraber kaynak gösterilmesi faydalı olacaktır.
  Ülkemizin yaşadığı olağanüstü koşullarda, fikir ve düşüncelerin çok kısa sürede suç haline dönüştüğü gerçeği karşısında, batı standartlarında düşünce özgürlüğüne sahip bir ülke haline gelene kadar, polemik yaratacak konular silinecek, sözlüğün forum havasına girmesi önlenecektir. Site, yönetici taleplerine açıktır. Yöneticilerin en az yukardaki bölümlerde lisans öğrencisi olması şartı aranacaktır.
  İlgilenenlerin abdullahkokturk@gmail.com adresine yazmaları rica olunur.
  (03.07.2018 00:00)

sayfa:
sözlük sistemi - 2019

arşiv | duyuru | sitemap | RSS

Siyasal sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.