siyasal s�zl�k ve amac� 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . siyasal sözlük ve amacı